AZ EN RU

Peşəkar Inkişaf Proqramı (Biznes-kouçinq)

Peşəkar Inkişaf Proqramı (Biznes-kouçinq) şirkətin aparıcı əməkdaşlarına öz   peşəkar məqsədlərinə nail olmalarına yardım etmək məqsədi ilə onlarla fərdi iş vasitəsilə şirkətlərin gəlirliliklərinin və məhsuldarlıqlarının artırılması sahəsində   ixtisaslaşmışdır.

İstər satışların artması, xərclərin azalması, daha effektli idarəetmə sisteminin  tətbiqi və ya istənilən digər əhəmiyyətli peşəkar məqsədin həyata keçirilməsi  olsun, onun əldə edilməsi bütövlükdə müəssisənin gəlirinin və iqtisadi göstəricilərinin artırılmasına gətirib çıxarır.  

Bu gün Peşəkar Inkişaf Proqramında iştirak edən şirkətlərin sayı artmaqdadır. Bu şirkətlər biznesin tikinti, maliyyə və audit, xidmət və sairə kimi müxtəlif sahələrini təmsil edir. Nə vaxtsa CBSolutions-in müştərisi olan şirkətlərin əksəriyyəti öz  gəlirliliklərini və rəqibləri üzərində üstünlüklərini artıraraq, bu gün də bizimlə çalışırlar.

Peşəkar Inkişaf Proqramı idarəetmə sahəsində 15 ildən arıq təcrübəyə malik sertifikatlaşdrılmış kouç tərəfindən aparılır. Proqram üç dildə (azərbaycan, rus və ingilis) fərdi şəkildə keçirilir. Proqramın formatı müştərini öz əsas vəzifələrindən ayırmağın minimum dərəcəsini (həftədə bir dəfə 60-90 dəqiqəlik görüş) nəzərdə tutur. 

Siz, qarşınızda olan konkret məqsədlərdən asılı olaraq, Peşəkar Inkişaf Proqramının aşağıda göstərilən məhsullarından birini seçə bilərsiniz (proqram  həmin məhsullarla məhdudlaşmır və Sizin sorğunuza müvafiq olaraq uyğunlaşdırıla bilər).

 

Qızıl  Dəqiqələr (zamanın effekli şəkildə idarə edilməsi)

Pareto prinsipinə uyğun olaraq, uğurumuzun təqribən 80%-ı bizim tərəfimizdən həyata keçirilən bütün işlərin yalnız 20%-ı ilə bağlıdır. İşlərimizin qalan hissəsinin nəyə yönəldiyi və zamanımızın çox hissəsinin nəyə sərf olunduğu yalnız təxmin edilə bilər. “Qızıl Dəqiqələr” proqramı vacib məqsədlərinizə nail olmaqda maksimum nəticənin əldə edilməsi üçün zamanınızın təşkil edilməsi və optimallaşdırılmasında Sizə kömək edir. Bundan başqa proqram yaxınlarınıza və sevimli məşğuliyyətlərinizə ayırdığınız vaxtı artırır.

Bacarıqlı Menecer (peşəkar menecer bacarıqlarının əldə  edilməsi)

Yenidən təyin edilmiş menecer tez-tez mahiyyəti aşağıdakılardan ibarət olan  dilemma qarşısında qalır: əməkdaşın texniki aspektlərdə əldə etdiyi nailiyyətlər onun komandanı və biznes proseslərini effektli   şəkildə idarə etmək bacaracağını bildirmir. Əgər səylərinə və yüksək texniki göstəricilərinə görə əməkdaşı daha yüksəkvəzifəyə  keçirmişlərsə, lakin idarə etmək onun üçün çətindirsə, nə etməli? “Bacarıqlı  Menecer” proqramı menecerə prioritetlərin müəyyənləşdirilməsi, insanların idarə edilməsi, vəzifələrin bölüşdürülməsi və gözlənilən nəticələrin əldə edilməsi sahəsində əməli dəstək verir. Proqram həm yeni başlayanlar, həm də öz idarəetmə bacarıqlarını yeni səviyyəyə qaldırmaq arzusunda olan  təcrübəli menecerlər üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Satışların  artırılması (satışların  həcminin genişləndirilməsi  və əlavə  vəsaitlərin  cəlb  edilməsi)

Aparılmış tədqiqatlara əsasən kifayət qədər satışların həyata keçirilməməsi şirkət üçün riskin ən əhəmiyyətli amillərindən biridir və şirkətin uğur qazanması bir çox hallarda onun satış şöbəsinin məhsul və xidmətlərin satışının effektli şəkildə həyata keçirməsi bacarığı ilə müəyyən edilir. Ənənəvi təlim proqramlarının hər zaman kömək etmədiyi heç də təəccüb doğurmur, çünki hər  bir şirkət unikaldır və fərdi xüsusiyyətlərinə malikdir. “Satışların artırılması”  proqramı konkret halda sizin üçün ən optimal və effektli olan fərdi strategiyanızı və satış sisteminizi işləyib hazırlamağa yardım edəcəkdir. Proqram həmçinin təklif etdiyiniz mal və xidmətlərə müxtəlif rakurslardan baxmağa və müştərinin təlabatının ödənməsi sahəsindəki bacarıqlarınızı  yaxşılaşdırmağa kömək edəcəkdir.      

Səmərəlilik  Standartlarının  yüksəldilməsi (biznes  proseslərinin optimallaşdırılması  və  biznesin  yeni  standartlarının  tətbiqi)

Müasir biznesin çox sürətli rəqabətli mübarizəsində biznesin aparılması   standartlarının yüksəldilməsi  və daimi özünü təkmillləşdirmə şirkətlər üçün həyati  zərurətdir. İnnovativ biznes proseslərin tətbiqi, bu sahədə sertifikatlaşma, keyfiyyət  standartlarının daxil edilməsi və digər  yeniliklər artıq  proqressiv  şirkətlər  üçün   normaya  çevrilmişdir. Eyni zamanda da top-menecerlərin işləri  həddən artıq  çox  olduğundan hər zaman bu aspektə lazımi diqqət yetirmək üçün vaxt  çatmır.“Səmərəlilik  Standartlarının yüksəldilməsi”proqramı sizin  şirkətin  bazarda   rəqabətli üstünlük qazanmasına imkan verən yeni prosesləri və standartları planlaşdırmağa, işləyib hazırlamağa və tətbiq etməyə kömək edəcəkdir. 

Kouçinq metodologiyası 

Kouçinq  bir  şəxsə  və  ya şəxslər  qrupuna  onların   tam  potensiallarının reallaşdırılması, ən   optimal  yolla  məqsəd  və  vəzifələrinin  müəyyənləşdirilməsi  və  əldə  edilməsində  onlara   təqdim  edilən    dəstək   prosesidir. 

Kouçinq   nəzəriyyəsi  insanın  çox şeyə qadir olmasını bildirir, və onun bir çox  problemlərinin  həllinin   insanın  özünün   düşüncəsində  olduğunu  nəzərdə  tutur. Peşəkar kouç onları  aşkara  çıxarmağa,  müsbət  enerjiyə çevirməyə və onu konkret problemin  həllinə yönəltməyə  kömək  edir.  Təlimçi  şəxsə  nə  etmək  lazım olduğunu  söyləmir, ancaq  özünün  şəxsi  qərarlarını   işləyib  hazırlamağa   və  tətbiq   etməyə   kömək edir.

Kouçinq  prosesində  kouç və  müştəri arasında  peşəkar  münasibətlər  yaranır  ki,  bu  münasibətlərin də çərçivəsində kouç müştəriyə problemlərə müxtəlif  rakurslardan   baxmağa,  öz  konkret məqsədini formalaşdırmağa,fəaliyyət  planını  işləyib  hazırlamağa və planın həyata keçirilməsi üçün elə indi fəaliyyətə  başlamağa kömək edir.Kouçinq öz səmərəliliyi və sehirli gücü hesabına   müştəriyə  nisbətən  qısa  müddət  ərzində əla  nəticələr  əldə  etməyə  kömək  edir. Çox vaxt bu müştərinin uzun müddət arzuladığı nəticələrin əldə olunmasına   gətirib çıxarır.

Peşəkar  Səmərəliliyin  Yüksəldilməsi  Proqramı (biznes- kouçinq) yüksək və orta  səviyyəli  menecerlər (direktorlar,  departamentlərin  rəhbərləri,  təşkilatın  aparıcı  əməkdaşları)  üçün  fərdi  kouçinq proqramlarının təqdim edilməsinə  yönəlmişdir.    

Proqram dörd mərhələdən ibarətdir:1)müştərinin məqsəd və vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsi; 2) məqsədlərə nail olmaq  sahəsində  problemlərin  və  real   şərtlərin təhlili; 3) fəaliyyət  planının  işlənib  hazırlanması; 4) işlənib  hazırlanmış  planın həyata keçirilməsi prosesi(bu mərhələ həmçinin “iradə mərhələsi” adlanır).Planın  həyata  keçirilməsi   prosesi  əldə  edilmiş  uğurun   intensiv  təhlili  və  ehtiyac yarandığı təqdirdə zəruri əlavələrin daxil edilməsi  ilə  müşayiət  edilir.  

Proqramın  formatı: həftədə bir görüş (hər  bir  görüşün davan etmə müddəti- 60-90 dəqiqə). Proqramın  tövsiyyə edilən minimum davam  etmə müddəti – üç aydır.